תמונות

קפילוטו הרוס מהשער העצמי בשבת. ימשיך לקבל את הקרדיט (עמית מצפה)