תמונות

כך תשכנעו את סרבני ההצבעה להצביע צילום: מתוך משדר "בוחרים עם קשת"