תמונות

מגיע אחרי קמפיין טוב של הנבחרת. אליהו עם פרנקו (אלן שיבר)