תמונות

סיפק הצלות, אבל לא הספיק. הווארד (gettyimages)