תמונות

סגל, קונבר, טוויל, גולבץ וגוונדשניידר (מרכז הטניס)