תמונות

העבריים הסקסיים - יעל הורגת את סיסרא, ציורו בשמן על בד של גרגוריו צילום: ויקיפדיה