תמונות

לא כל כך רוצה לקחת את הנבחרת. בלאט (gettyimages)