תמונות

ועד עובדי הרכבת הורה לחבל במנועי הקרונועים צילום: רכבת ישראל