תמונות

צועדים עם חפי זבל, מחאת הדיור צילום: אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב