תמונות

כמות הנקודות סבירה. הבעיה זו היכולת (אלן שיבר)