תמונות

דודו גורש היה ראשון לכל כדור גובה (אלן שיבר)