תמונות

מנגד, האדומים נמצאים רק 2 נקודות מהמקום שמוביל לליגה השניה (יוסי ש