תמונות

חיים ומיכל מגיעים לתכנית הבוקר צילום: מתוך הבוקר של קשת