תמונות

ורגאס ובלייזר. מכונה "מייטי מאוס" (יוסי שקל)