תמונות

שורה אובארוב, משה דמאיו ואבנר טוויטו (ליאור טימור)