תמונות

כניסה לבית אחרי שיפוץ - דנה שבדרון צילום: שי אפשטיין