תמונות

פריט מנצח 04, סולם ספרייה, עיצוב פנינית שרת, צילום שי אפשטיין צילום: שי אפשטיין