תמונות

ינצל את היעדרותו של פדרר וימשיך בכושרו המצוין? נדאל (getty)