תמונות

המאמן חתום על עוד ערב שיכנס להיסטוריה של המועדון (עודד קרני)