תמונות

ראמירס היה צריך לסגור עניין הרבה יותר מוקדם (GETTYIMAGES)