תמונות

יקבל הזדמנות להוכיח את עצמו. דסה (אלן שיבר)