תמונות

הדיפה מוצלחת לקראת הסיום. בופון (GETTYIMAGES)