תמונות

יואכים לאב וליאו מסי. לספרד יש כמה כמוהו? (רויטרס)