תמונות

לא לפני מאבק קשה (יועד כהן, איגוד הכדוריד)