תמונות

משחק חיוור, עם שנישערים מדהימים (יוסי שקל)