תמונות

אוסברי בדרך לסל מול נועם לוי, הערב (משה חרמון)