תמונות

מיצ'ל. הוביל בפתיחה (עודד קרני, מנהלת הליגה)