תמונות

יובל אבידור חוגג. ימשיך במכבי תל-אביב (אור שפונדר)