תמונות

שטרכמן, עותמאן, דוטרה ואלישע לוי צילום: עמית מצפה