תמונות

מרב שדה דנמרק, בית ראשון חדר שינה גובה צילום: normcph.com