תמונות

רוב פרינד וקווין פצוני נאבקים, הערב (GettyImages)