תמונות

עד חמישים, כוס ע מכסה, צילום אפרת אשל צילום: אפרת אשל