תמונות

קופצות ימה ברקאי, חדר הילי מיטה גובה צילום: ימה ברקאי