תמונות

מעצבים, ספי חפץ, גובה, צילום מל ברגמן צילום: מל ברגמן