תמונות

במבי בשלג פרק י-ם ומצפה נפתוח צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע