תמונות

מספרות בארץ, yby, כסאות גובה, צילום טאלו לורן צילום: טאלו לורן