תמונות

הרגע שעלה לו במערכה. דיוקוביץ' והשופט (gettyimages)