תמונות

בינתיים, יותר גבוה מזה צ'קול לא יגיע (אלן שיבר)