תמונות

יגיעו לבני יהודה? בנבנישתי ובנש (עודד קרני)