תמונות

קלויברט וזנדן. הרבה הולנדים, מעט תארים (gettyimages)