תמונות

שופטי המשחק. בחיפה מאוכזבים מהשיפוט (מור שאולי)