תמונות

אלי מחפוד. סיכם את תנאיו במועדון (יניב גונן)