תמונות

ינסה לשמור על תואר מלך השערים. אחמד סבע (קובי אליהו, וואלה)