תמונות

באדיר במהלך הביקור בבי"ח שניידר (משה חרמון)