תמונות

להבות חביבה, חצר לימון גובה צילום: הגר דופלט