תמונות

הופעה מאכזבת בקרקע. שטילוב רחוק מהגמר (הוועד האולימפי)