תמונות

גם הוא עשוי להצטרף לבני יהודה. בנש (דני מרון)