תמונות

ורמוט, סהר ושכטר. יובילו את הפועל למחוזות חדשים?