תמונות

בונדר מתחמק מבן דיין. יישאר בהפועל (רועי גלדסטון)