תמונות

כאילו הוא מעולם לא עזב. שכטר במסיבת העיתונאים